ARGE

İNOVASYON

Pazara Yönelik Çözümler

Çözüm odaklı, inovatif yaklaşımı benimseyen ve müşterilerinin çözüm ortağı olarak faaliyetlerini yürüten Mebesa Ambalaj, her bir ürünü ve projeyi tüm süreç boyunca büyük resimden uzaklaşmadan ele alıp; ürün geliştirme, baskı, malzeme, sürdürebilirlik, maliyet azaltma yönünde gelen talepleri en ince detaylarıyla kontrol altında tutarak çözümlemektedir. Yaratıcılığını, heyecanını ve teknik uzmanlığını birleştiren AR-GE bölümü; inovatif çözüm yeteneğini her zaman bir adım daha ileriye taşımak için inovasyon çalışmalarını yükselen bir ivmeyle gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Fen ve mühendislik kökenli, alanında uzaman multidisipliner kadrosu ile AR-GE bölümü; çevreye saygılı, sürekli gelişen, müşteri odaklı, işbirliği yaptığı kurumları geliştiren; gerçekleştirilen yatırımlarla büyüyen ve paydaşlarını büyüten bir bölümdür.

AR-GE faaliyetleri, pazarı ve sektördeki teknolojik gelişmeleri yakın takibin yanı sıra; önemli derecede müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Ekip ortaklarına verilen teknik destek, teknik eğitim hizmetleri de AR-GE ekibinin temel faaliyetleri arasında yer almaktadır. Mebesa Ambalaj, yaptığı pazar araştırması ve AR-GE çalışmaları sonucu sunduğu çözümlerle bugün Avrupa başta olmak üzere birçok kıtada raflarda nihai ürün ambalajı olarak yer almaktadır. AR-GE ekibi, çalışmalarında tedarikçileri ve müşterileri ile iyi bir iletişim ağı sağlamakta; hammadde, makine, gıda veya üretim yöntemi içinde ortaya çıkan her bir fikri ve öneriyi bu iyi iletişim ağı aracılığıyla da geliştirmektedir.

Bilim ve Teknoloji

AR-GE bölümündeki inovasyon çalışmaları, belirli bir amaca ve müşteriye yönelik olarak pazar-çekme şeklinde olabildiği gibi, sürekli devam eden teknoloji araştırmaları ve işbirlikleri sayesinde teknoloji-itme şeklinde de gerçekleştirilmektedir. Proje ve inovasyon uzmanları ile projeler yönetilerek gerçekçi bir bakış açısı sergilenmekte ve gerçek anlamda ‘proje yönetimi’ hayata geçirilmektedir. Sektörde yoğun olarak sadece ürün geliştirme çalışmaları yer alırken; Mebesa Ambalaj, aşamalı (artımsal) inovasyon çalışmaları ile de sınırlı kalmayıp radikal inovasyon konularında önemli adımlar atmaktadır.

Mebesa Ambalaj AR-GE bölümü, yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler ve araştırma merkezleri ile olan işbirlikleri sayesinde bilim ve teknolojiyi sanayiye, topluma ve çevreye uyarlamada öncü rol üslenmektedir. Ticari sırların yanında patent çalışmalarını da sürdüren MEBESA Ambalaj, niceliğin değil niteliğin önemli olduğu bilinciyle; işbirlikleri ve patent çalışmaları konusunda sağlam ve hassas bir bakış açısıyla ilerlemektedir.

AR-GE laboratuvarında ileri teknoloji ekipmanlar aracılığıyla kalitatif ve kantitatif analizler, kimyasal ve mekanik testler ve geçirgenlik testleri gibi çeşitli test ve analizler yapılmaktadır. Laboratuvar imkanları sayesinde Mebesa Ambalaj; hammadde, yarı-ürün, üretim süreci, verimlilik, son ürün, müşteri ve tüketici şartları dâhil sektördeki bütün ihtiyaçlara cevap vererek sektörü yönlendirmektedir. Pilot hat çalışmaları ise aşamalı olarak devam etmektedir.

Çevre bilinci yüksek olan Mebesa Ambalaj; sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek için de çalışmaktadır. Yaptığı yeni ürün tasarımlarında, geliştirdiği mevcut ürünlerde, üretim yöntemlerinde bilim ve çevre dünyasındaki en son gelişmeler günü gününe takip edilerek atık miktarını azaltma ve geri dönüşümü arttırmak için yeni yöntemler araştırılarak uygulanmaktadır. Çevreye minimum olumsuz etki için maksimum yoğunlaşma sağlanmaktadır.

Lider ile takipçi arasındaki farkı belirleyen faktörün inovasyon olduğu gerçeği ile faaliyetlerine yön veren Mebesa Ambalaj, 2025 hedeflerine ulaşabilmek için AR-GE yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir.